Бусад

Холбоо барих

Гэрээ, албан хүсэлтийн талаарх мэдээлэл


Үндэсний Дата Төв
Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс
Утас: 70180092 /2112 дотуур дугаар/

Хөгжүүлэлт, туршилтын талаарх мэдээлэл


Мэдээллийн технологийн хөгжүүлэлтийн хэлтэс
Утас: 70180092 /2120 дотуур дугаар/