Заавар 2. ХУР системд холбогдох заавар

Үндэсний Дата Төвийн гадаад фаерволл дээр өөрийн холбогдох гадаад хаягийг бүртгүүлэх дүрмийн хүсэлт илгээнэ.

2.1 “Windows” үйлдлийн системээс холбогдох

2.1.1 Дараах холбоосоор орж “OpenVPN” хэрэглэгчийн программыг татаж суулгана. https://openvpn.net/community-downloads/. Татаж авсан файлыг ажиллуулснаар дараах суулгац гарч ирнэ.
../_images/1.png

“Install Now” товчийг дарж суулгана

../_images/2.png
2.1.2 Хэрэглэгчийн Хэрэглэгчийн программыг амжилттай суулгасны дараа программыг ачаалахад систем дээр үйлдлийн систем суусан диск болох Жишээ нь: C:\Users\your user name\OpenVPN\config хавтас үүснэ. Тус хавтас дотор Үндэсний дата төвөөс өгсөн тохиргооны файлуудыг хуулна.

Жишээ нь:

../_images/3.png ../_images/4.png

OpenVPN GUI товч дээр хулганын хоёр дахь товчийг дарна.

../_images/5.png

Дараа нь өөрийн хуулсан нэр дээр хулганыг аваачиж “Connect” товчийг дарна.

../_images/6.png

Нэвтрэх нэр нууц үг асуух бөгөөд Үндэсний дата төвөөс өгсөн password.txt дотор байрлах нэвтрэх нэр, нууц үгийг оруулна.

../_images/7.png ../_images/8.png

Амжилттай холбогдсон байвал дараах мэдээлэл гарч ирнэ.

../_images/9.png ../_images/10.png

C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts файлд дараах бичилтийг хийх.

2.2 “Linux” үйлдлийн системээс холбогдох

  • 2.2.1 “OpenVPN” хэрэглэгчийн програм суулгах
#Fedora/CentOS/RedHat
yum install openvpn
#Ubuntu/Debian
apt-get install openvpn

Жич: OpenVPN хувилбар нь 2.5.6-аас дээш байх шаардлагатай.

../_images/11.png
  • 2.2.2 Хэрэглэгчийн програмыг амжилттай суулгасны дараа “/etc/openvpn” хавтас үүснэ. Тус хавтас дотор Үндэсний дата төвөөс өгсөн тохиргооны файл, гэрчилгээ болон бусад файлуудыг хуулна.
  • 2.2.3 Тохиргооны файлд дараах өөрчлөлтийг хийнэ.
#Fedora/CentOS/RedHat
mv /etc/openvpn/client.ovpn /etc/openvpn/client.conf
rpm -ql openvpn | grep service
#Ubuntu/Debian
sudo mv /etc/openvpn/client.ovpn /etc/openvpn/client.conf
  • 2.2.4. Дараах командыг ажиллуулна
Sudo openvpn /etc/openvpn/client/test.opvn

Нэвтрэх нэр нууц үг асуух бөгөөд Үндэсний дата төвөөс өгсөн password.txt дотор байрлах нэвтрэх нэр, нууц үгийг оруулна

../_images/12.png

Амжилттай холбогдсон байвал дараах мэдээлэл гарч ирнэ.

../_images/13.png
  • 2.2.5. “/etc/hosts” файлд дараах бичилтийг хийнэ. 10.12.0.105 xyp.gov.mn